Zie bijgaand wetsvoorstel c.a. Dit voorstel kwam aan de orde in de procedurevergadering op 18 december jl. Zie ook de Memorie van toelichting en de Geleidende brief.

Terug naar overzicht