De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel vandaag, 21 juni 2016, na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden (EK 34.329, E) is op 21 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA en PVV stemden voor. Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Zie: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34329_implementatie

Terug naar overzicht