Het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU is gepubliceerd. Het wetsvoorstel, de toelichting en het advies van de RvS kunt u vinden op http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2015Z20333&dossier=34329

Terug naar overzicht