Onlangs werd het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité gepubliceerd over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over succesvolle overheidsopdrachten in en voor Europa, het ondersteunen van investeringen via een vrijwillige voorafgaande beoordeling van de aanbestedingsaspecten van grote infrastructuurprojecten en een aanbeveling van de Commissie betreffende de professionalisering van overheidsopdrachten.

Verder treft u hierbij aan het wetsvoorstel voor de Klimaatwet alsmede de memorie van toelichting.

Terug naar overzicht