- Wet Schijnconstructies

- Memorie van Toelichting

Nb. zie met name de paragraaf over problemen in de keten

Terug naar overzicht