Tijdens de jaarvergadering op 24 november jl. heeft het bestuur van de NVvA aangegeven dat er een werkgroep "Aanbesteden in het sociaal domein" in het leven wordt geroepen. Op 23 maart a.s. vanaf 16.00 uur vindt er een aftrapbijeenkomst plaats.

Mocht u zich hier nog voor willen aanmelden, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zijn met name nog op zoek naar leden die werkzaam zijn bij gemeenten of zorgaanbieders. In dat geval kan een e-mail gestuurd worden naar: info@aanbestedingsrecht.org. Na aanmelding zal de syllabus worden toegezonden.

Terug naar overzicht