Hierbij treft u aan het voorlopig verslag van de vaste commissie voor EZ van de Eerste Kamer zoals vastgesteld op 26 april jl. Dit naar aanleiding van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012.
 

Terug naar overzicht