Vooraankondiging wetenschappelijke vergadering op 9 juni a.s.

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING OP 9 JUNI A.S.

Op 9 juni a.s. vindt een wetenschappelijke vergadering van de NVvA plaats in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht met als thema:

Alternatieve aanbestedingsmethoden in de praktijk; bestuurlijk aanbesteden en best value procurement nader belicht.” 

De wetenschappelijk zal aanvangen om 14.15 uur.

Het bestuur heeft een aantal deskundige sprekers bereid gevonden om deze onderwerpen te bespreken.

De heer mr. drs. T.H.G. (Tim) Robbe, advocaat bij Aboukir & Robbe Advocaten en buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal als “geestelijk vader” van deze inkoopmethode een inleiding houden over bestuurlijk aanbesteden. De naam van degene die als referent zal optreden, wordt in de op korte termijn te verzenden definitieve convocatie bekendgemaakt.

De heer drs. J. (Jeroen) van de Rijt, consultant bij de Best Value Group en co-auteur van het boek Prestatieinkoop, zal het onderwerp best value procurement inleiden. Als referent zal optreden de heer mr. D. (David) van Ee, advocaat bij NautaDutilh.

Tijdens de wetenschappelijke vergadering zal er volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en discussie met de sprekers.

AANMELDEN

Graag nodig ik u bij deze uit voor de jaarvergadering en de wetenschappelijke vergadering op 9 juni a.s.

U kunt zich alvast aanmelden via de link die in de uitnodiging aan de leden is verzonden. Deelname is gratis voor leden van de NVvA.

Voor de vorige, extra wetenschappelijke vergadering van 18 februari jl. ontvingen wij maar liefst 306 aanmeldingen. Om die reden hebben wij destijds besloten een grotere (duurdere) zaal te huren. Uiteindelijk bleek het no-show percentage op ongeveer 35% (!) te liggen. Achteraf hadden wij dus toch kunnen volstaan met een kleinere (goedkopere) zaal. Wij gaan er dan ook van uit dat u, wanneer u zich aanmeldt voor de bijeenkomst van 9 juni a.s., daadwerkelijk aanwezig zult zijn. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, wilt u mij dat dan tijdig laten weten (via: aanbestedingsrecht@nysingh.nl), zodat wij de gemaakte reserveringen zo nodig kunnen aanpassen?

Zoals opgemerkt volgt de definitieve convocatie op korte termijn.

Ik hoop u op 9 juni a.s. te mogen begroeten.

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de NVvA,

Matthijs Mutsaers, secretaris

Terug naar overzicht