De vaste commissie voor EZ van de eerste Kamer heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van EZ over de brief van 4 mei 2016 over de aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (Kamerstuk 32 440, nr. 91). De vragen en antwoorden in de vorm van een verslag treft u hier aan.
 

Terug naar overzicht