Hier kunt u het Staatsblad 2014 nr 14 downloaden.

Hierin treft u de wet van 18 december 2013 tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het Ministerie en het hertstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten.

 

Terug naar overzicht