Het bestuur van de NVvA zoekt één of meer nieuwe bestuursleden. De volledige functieomschrijving treft u hierbij aan. Een kennismakingsgesprek kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure, mede op basis waarvan zal worden besloten om één of meer kandidaten voor te dragen voor benoeming door de algemene ledenvergadering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer mr. J.M. Hebly (j.hebly@houthoff.com)  

Uw sollicitatie kunt u vóór 15 mei a.s. sturen aan het secretariaat van de NVvA via: info@aanbestedingsrecht.org.

Terug naar overzicht