Uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van standaardformulieren overheidsopdrachten gepubliceerd.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2015:296:TOC

Terug naar overzicht