Hierbij treft u aan het Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1765 van de Commissie d.d. 3 oktober 2016 betreffende de vaststelling van technische ICT-specificaties als referenties bij overheidsopdrachten.

Terug naar overzicht