In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding de effecten van de wet moeten worden onderzocht. In de brief van 8 juli jl. van de minister van Economische Zaken worden de opzet van de evaluatie, de uitkomsten  van de onderzoeken en de maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen naar aanleiding van de evaluatie toegelicht.

- Brief van het ministerie van Economische Zaken d.d. 8 juli 2015

- Eindrapport Lastenontwikkeling van de Aanbestedingswet 2012

- Eindrapport Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2012 en 2014

- Effecten van de Aanbestedingswet 2012

- Rapportage Nalevingsmeting 2012 en 2014

Terug naar overzicht