Bij brief van 6 juli jl. heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Daarbij is tevens het rapport van de Algemene Rekenkamer van 29 juni 2017 "Op zoek naar inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk" gepubliceerd.

Terug naar overzicht