Tijdens de najaarsvergadering van de NVvA op 17 november jl. in Amsterdam is de tweejaarlijkse scriptieprijs uitgereikt.

In totaal zijn er 4 scripties ingediend welke door de jury zijn getoetst op wetenschappelijke kwaliteit: probleemstelling, methodologie, argumentatie en standpuntbepaling, originaliteit, bronnengebruik en vormgeving/leesbaarheid.

Mevrouw Melissa Hengevelt heeft met haar scriptie “Duidelijke regelgeving biedt aanbesteders uitsluitsel (over uitsluiting)” de scriptieprijs gewonnen. Zij heeft op 17 november deze prijs overhandigd gekregen  van de voorzitter van de jury, de heer prof. mr. G.W. van de Meent. Mevrouw Eline Kleine heeft met haar scriptie “De nieuwe rechtsbeschermingsrichtlijn en de WIRA: gevolgen voor rechtsbescherming onder het aanbestedingsrecht” een eervolle vermelding gekregen van de jury.

Terug naar overzicht