Ondanks de Corona-maatregelen wil het bestuur van de NVvA toch de nodige activiteiten voor haar leden organiseren. We beginnen dit verenigingsjaar met een tweetal NVvA Procurement Hours op 11 maart a.s. en 11 mei a.s. Aan het eind van die middagen zal een spreker een korte inleiding houden op een aanbestedingsrechtelijk thema. Op 11 maart a.s. zal dat het thema quasi-inhouse zijn. Naar aanleiding van de presentatie van de spreker kunnen de deelnemers vragen stellen en met elkaar in discussie gaan. Een officiële uitnodiging met meer informatie over deze digitale volgt zo spoedig mogelijk. Verder kunt u alvast de middag van 24 juni a.s. in uw agenda reserveren: alsdan wordt de voorjaars- en wetenschappelijke vergadering georganiseerd, die hoogstwaarschijnlijk langs digitale weg zal plaatsvinden. Tot slot kunt u de middag van 11 november a.s. reserveren voor de traditionele najaars- en wetenschappelijke vergadering. Het bestuur hoopt dat het tegen die tijd weer mogelijk is om elkaar live te ontmoeten. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.”   

Terug naar overzicht