Save the date: Najaarsvergadering op 14 november a.s.

De Najaarsvergadering van de NVvA zal op donderdag 14 november a.s. worden gehouden in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Aanvang algemene ledenvergadering om 14:00 uur, direct gevolgd door een wetenschappelijke vergadering. Tijdens dit laatste deel zal de daartoe ingestelde NVvA-werkgroep haar (concept-) preadvies over past performance als uitsluitingsgrond presenteren en zal zij daarover in gesprek gaan met de leden van de NVvA. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De officiĆ«le uitnodiging en het programma volgen zo spoedig mogelijk. 

Terug naar overzicht