De najaarsvergadering van de NVvA zal op donderdag 12 november a.s. worden gehouden. Het bestuur streeft ernaar om deze vergadering weer als traditionele bijeenkomst te laten plaatsvinden in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht, mits de Corona-maatregelen dit toelaten. Dit betekent mogelijk dat slechts een gelimiteerd aantal leden “fysiek” bij de bijeenkomst aanwezig zal kunnen zijn op basis van het principe wie het eerst komt, het eerst maalt; anderen kunnen de najaarsvergadering dan elektronisch volgen. Nadere berichtgeving over de precieze opzet volgt zo spoedig mogelijk. Op het programma zullen in ieder geval staan: de goedkeuring van de stukken over het verenigingsjaar 2019, de presentatie van het preadvies past performance als uitsluitingsgrond, de uitreiking van de NVvA Scriptieprijs en presentaties over enkele specifieke onderwerpen in het kader van het thema rechtsbescherming in aanbestedingszaken. Kortom, het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden. Reserveert u daarom 12 november a.s. vanaf 14:00 uur alvast in uw agenda. Rest mij u een fijne zomervakantie te wensen!

Namens het bestuur van de NVvA,

Matthijs Mutsaers, secretaris

Terug naar overzicht