Zoals eerder per Nieuwsbrief aangekondigd, vindt op donderdag 22 november a.s. vanaf 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur) in de Jaarbeurs te Utrecht (Beatrixgebouw) de najaarsvergadering van de NVvA plaats. 

In afwijking van de eerder aankondiging zal tijdens het wetenschappelijk deel helaas nog niet het rapport van de Werkgroep Aanbesteden in het Sociaal Domein kunnen worden gepresenteerd. In plaats daarvan zal deze vergadering voor een belangrijk deel worden gewijd aan het thema "wezenlijke wijziging". Dit onderwerp zal door een aantal ervaren sprekers vanuit diverse invalshoeken worden belicht en besproken. Op 22 november a.s. zal in principe tevens de NVvA-Scriptieprijs worden uitgereikt. Bovendien zal Corvers een presentatie met facts and figures over aanbestedingsprocedures verzorgen. Maar ook het huishoudelijk deel belooft interessant te worden, onder andere door de jaarrede van de voorzitter. Kortom, een interessant en boordevol programma. 

Noteert u 22 november a.s. daarom alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging plus het definitieve programma ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

Hartelijke groet,

Matthijs Mutsaers, secretaris

Terug naar overzicht