In het publicatieblad van de EU van 20 februari jl. is het  richtsnoer houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2014/44) gepubliceerd: Het EPPS.

Terug naar overzicht