De Richtlijn Electronische Facturering treedt in werking op 26 mei 2014 en de lidstaten dienen uiterlijk 27 november 2018 de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Lees hier de hele tekst van de Richtlijn.

Terug naar overzicht