Onlangs is een rectificatie van (een onderdeel van) genoemde Uitvoeringsverordening van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 gepubliceerd. Deze treft u hier aan.

Terug naar overzicht