Op 13 april 2011 heeft NVvA een reactie op het “Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt.” COM (2011) 15 definitief verzonden aan de Europese Commissie en een afschrift aan het Ministerie van ELI.

Klik hier om de reactie te lezen.

Terug naar overzicht