De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht heeft drie werkgroepen, bestaande uit leden van de NVvA, gevormd met als doel enerzijds het evalueren van de werking van de Aanbestedingswet 2012 tot nu toe en anderzijds hun visie te formuleren op de vraag welke onderdelen van de nieuwe richtlijnen wel en welke niet in het Nederlandse recht dienen te worden geïmplementeerd en zo ja in welke vorm.

Inmiddels zijn de rapporten aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.

Terug naar overzicht