brief aan de Eerste en Tweede Kamer inzake het Protocol betreffende de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten. Belangrijk, omdat nog wel eens vergeten wordt dat er ook op dit niveau met overheidsopdrachten wordt omgegaan.

Terug naar overzicht