Vandaag (6 juni 2018) is de officiële convocatie voor de voorjaarsvergadering van 21 juni a.s. aan de leden gezonden, die in de Jaarbeurs te Utrecht zal plaatsvinden. Daarin is de precieze agenda voor de huishoudelijke en wetenschappelijke vergadering opgenomen, evenals een aanmeldlink.

Tijdens het huishoudelijk deel, dat om 14:00 uur start, zal de voorzitter zijn jaarrede houden en zal het bestuur u op de hoogte stellen van de stand van zaken binnen de vereniging. Direct aansluitend vindt de wetenschappelijke vergadering plaats rondom het (iets gewijzigde) thema: “Inschrijvers & het aanbestedingsrecht.” Dit thema zal door een aantal sprekers worden belicht en bediscussieerd vanuit verschillende perspectieven. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Obstakels voor burgerinitiatieven in de praktijk (spreker: drs. Thijs van Mierlo, directeur Landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners), Aanbestedingsrechtelijke definiëring van het begrip ‘inschrijver’ (spreekster: prof. mr. E.R. Manunza, hoogleraar Internationaal en Europees Aanbestedingsrecht, PPRC, Universiteit Utrecht), Het stimuleren van burgerinitiatieven en sociale ondernemingen door de overheid (spreekster: drs. Daphne van Rhee, beleidsadviseur Maatschappelijke initiatieven, Gemeente Utrecht) en Sociaal ondernemerschap én sociale ondernemingen binnen het Aanbestedingsrecht (spreker: mr. W.A. Janssen, universitair docent en onderzoeker, PPRC, Universiteit Utrecht).

Het bestuur van de NVvA hoopt u op 21 juni a.s. te mogen begroeten!

Terug naar overzicht