Namens de Minister van Economische Zaken is onderstaand bericht geplaatst:

De Minister van Economische Zaken heeft in de nieuwe Aanbestedingswet die binnenkort van kracht wordt aangekondigd een Commissie van Aanbestedingsexperts in te stellen. In dit kader wordt gezocht naar een voorzitter en een vice-voorzitter van deze Commissie. Bedoeling is dat de Commissie op 1 januari 2013 van start gaat. In de bijlage treft u de profielschets voor de werving van een voorzitter en een vice-voorzitter voor de Commissie van Aanbestedingsexperts in oprichting.

Graag doe ik een beroep op u als voorzitter van de NVvA om de profielschets onder de aandacht te brengen van mogelijke belangstellenden/ geschikte kandidaten in uw netwerk. Ik zou u zeer erkentelijk zijn als u bereid bent dit profiel onder hun aandacht te brengen. Uiteraard staat het u vrij de profielschets breed te verspreiden, dan wel op de website of in de nieuwsbrief van uw organisatie te plaatsen. Geïnteresseerden kunnen hun interesse tot 30 november 2012 kenbaar maken. De Commissie van Aanbestedingsexperts is een onafhankelijke en onpartijdige commissie die klachten behandeld op het gebied van aanbestedingen. De Commissie van Aanbestedingsexperts zal bestaan uit een voorzitter en een vice-voorzitter die benoemd worden door de Minister voor een periode van twee jaar. De voorzitter is de verbindende schakel en het gezicht naar buiten van de Commissie. Doel van deze Commissie is bij te dragen aan een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige afhandeling van klachten van ondernemers of aanbestedende diensten en daarmee te voorkomen dat klachten worden voorgelegd aan de rechter. Daarnaast is het doel van de Commissie om de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren en een leereffect teweeg te brengen bij ondernemingen en aanbestedende diensten. Naar aanleiding van ontvangen klachten kan de Commissie bemiddelen en/of niet-bindende adviezen geven. Ter ondersteuning kan de Commissie gedurende de behandeling van klachten expertise inroepen van aanbestedingsexperts.  Binnenkort wordt tevens de profielschets voor de werving van experts breed verspreid. Met uw goedkeuring, benader ik u daarvoor graag wederom.  Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor de getoonde bereidheid uw medewerking te verlenen. Met vriendelijke groet,   Mw. mr. drs. A.J.I. van den Ende, directeur Mededinging en ConsumentenMinisterie van Economische Zaken Terug naar overzicht