Eerder hebben wij u geïnformeerd dat het concept-rapport van de NVvA Werkgroep Aanbesteden in het Sociaal Domein op 21 maart a.s. zal worden gepresenteerd tijdens een speciale bijeenkomst. Hierdoor laat ik u weten dat besloten is om deze bijeenkomst uit te stellen. Helaas is het rapport nog niet helemaal gereed. Wij hopen u op korte termijn nader te kunnen informeren over het vervolg.

Terug naar overzicht