Met ingang van 1 januari 2012 zijn de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten voor wat betreft het toekennen van PO-punten veranderd. Dit betekent dat aan het bijwonen van een ledenvergadering van de NVvA door een ieder zelf punten kunnen worden toegekend als men van mening is dat de bijeenkomst heeft bijgedragen aan de vakbekwaamheid. De punten kunnen net als voorheen in één keer in de CCV worden opgegeven.  Na afloop van een ledenvergadering zal de NVvA (op verzoek via een intekenlijst, die beschikbaar zal zijn op de ledenvergadering) een certificaat van deelname (waarop dus geen puntenaantal zal worden aangegeven) verstrekken met vermelding van het programma en de behandelde onderwerpen, zodat u dit bij een eventuele steekproef aan de Orde kunt overleggen.  Bij vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de NVvA. Terug naar overzicht