De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar en is per jaar (voor 1 januari) opzegbaar.  

Met dit lidmaatschap hebben leden recht op het bijwonen van de verschillende bijeenkomsten die de vereniging organiseert. Dat zijn er gemiddeld vier per jaar. Per bijeenkomst wordt een bepaald (meestal actueel) onderwerp uitgediept. We nodigen daarvoor telkens specialisten uit die verschillende invalshoeken belichten. Vaak zijn daar hoogleraren op het gebied van aanbestedingsrecht bij, maar dit kunnen ook materiedeskundigen uit het veld zijn. 

U kunt zich hieronder aanmelden.

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Aanmelden lid

Privégegevens

Gegevens organisatie