Prof. mr. dr. H.D. van Romburgh

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen berichten dat prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh met ingang van 1 mei jl. voor een periode van vijf jaar is herbenoemd als bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht vanwege de NVvA aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij feliciteren Huib van harte met zijn herbenoeming en wensen hem veel succes!

werkzaamheden en publicaties prof. mr. dr. H.D. van Romburgh 2014

Op 9 december heeft Huib van Romburgh in het Academiegebouw van de RUG zijn oratie gehouden, getiteld:‘Quod non est in actis... Van proportionaliteit naar professionaliteit’

Mevrouw prof. dr. E.R. Manunza

Van augustus 2009 tot augustus 2014 was mevrouw professor mr E.R. Manunza bijzonder hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Utrecht vanwege de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Vanaf 2012 is zij hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Utrecht.

Op woensdag 29 september 2010 heeft zij haar oratie onder de titel 'Over grenzen. Van verplichtingen voor overheden naar rechten voor burgers' uitgesproken.

Actuele publicaties prof. dr. E.R. Manunza

Prof. mr. G.W.A. van de Meent

 Op vrijdag 16 november 2007 heeft prof. mr G.W.A. van de Meent door het uitspreken van zijn oratie de bijzondere leerstoel Aanbestedingsrecht vanwege de NVvA aan de Universiteit van Amsterdam aanvaard.

U kunt de oratie hier downloaden (pdf)

Verslag werkzaamheden 2013 prof. mr. G.W.A. van de Meent

prof. dr. W.G.Ph.E. Wedekind

Sinds 2000 is vanwege de NVvA een bijzondere leerstoel aanbestedingsrecht ingesteld aan de Universiteit van Amsterdam. Deze is voor het eerst bezet door prof. dr. W.G.Ph.E. Wedekind. Op 13 december 2000 heeft hij de leerstoel aanvaard met het uitspreken van de oratie Aanbesteden, een hele opdracht. Op vrijdag 28 oktober 2005 heeft hij in de aula van de Universiteit zijn afscheidsoratie onder de titel 'Aanbesteden, het blijft een hele opdracht' gehouden.

U kunt hier de volledige tekst van de afscheidsoratie  (pdf) downloaden.