de NVvA kent op dit moment 6 ereleden. Deze persoon zijn als zodanig benoemd door het bestuur vanwege hun buitengewone inzet voor de vereniging.

  • prof. dr. L.W. Gormley (2005)
  • prof. mr. W.G.Ph.E. Wedekind (2005)
  • mevrouw mr. A.C.M. Fischer-Braams (2008)
  • mr. W.A. Sinnighe Damsté (2010)
  • mevrouw mr. F.A.M. van der Klaauw (2013)
  • prof. mr. dr. H.D. van Romburgh (2014)

Na 19 jaar in het bestuur van de NVvA te hebben gezeten, heeft Huib van Romburgh tijdens de voorjaarsvergadering afscheid genomen. Tijdens dit afscheid is Huib door de nieuwe voorzitter benoemd tot erelid van de vereniging.

Huib is de laatste van de oprichters die nu uit het bestuur vertrekt. Het bestuur heeft Huib daarom om een interview verzocht om de leden van de NVvA op de hoogte te stellen van de historisch relevante feiten en wetenswaardigheden van de NVvA, opdat deze niet verloren gaan.

Klik hier voor het volledige interview