Het bestuur van de NVvA heeft met ingang van 1 mei 2013 de heer mr. dr. H.D. van Romburgh benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Aanbestedingsrecht vanwege de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Huib van Romburgh zal op 9 december a.s. om 16.15 uur in het Academiegebouw van de RUG zijn oratie houden, getiteld: ‘Quod non est in actis... Van proportionaliteit naar professionaliteit

Het bestuur van de NVvA is hier zeer verheugd over en zal de oratie bijwonen. De NVvA ziet uit naar een prettige verdere samenwerking met de heer Van Romburgh en wenst hem vanaf deze plaats heel veel succes toe!

Terug naar overzicht