Tweejaarlijkse NVvA-Scriptieprijs

Oproep aan studenten, leden en anderen om scripties aan te melden
Langs deze weg roept het bestuur van de NVvA studenten, leden van de NVvA en anderen op om scripties aan te melden die volgens hen in aanmerking zouden moeten komen voor de NVvA-Scriptieprijs 2016. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van maar liefst € 1.000,--. Verder draagt de jury, bestaande uit de hoogleraren Van de Meent (UvA), Van Romburgh (RUG), Manunza (UU) en Hebly (UL), die zich allemaal bezig houden met het aanbestedingsrecht, de winnende scriptie ter (bewerking voor een) publicatie voor aan de redactie van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht.

Reglement en voorwaarden voor deelname
Meer informatie over de NVvA-Scriptieprijs en de voorwaarden voor deelname vindt u in bijgaand Reglement. Eén van de voorwaarden is dat de scriptie moet zijn geschreven in de collegejaren 2014/2015 of 2015/2016 en minimaal met een 8 moet zijn gewaardeerd.

Uiterste aanmeldtermijn
Op 1 september 2016 om 17:00 uur verstrijkt de uiterste aanmeldtermijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina "bijeenkomsten / activiteiten" of via deze link.  

Uitreiking tijdens de najaarsvergadering op 24 november a.s.
De NVvA-Scriptieprijs 2016 zal in voorkomend geval worden uitgereikt tijdens de najaarsvergadering van de NVvA op 24 november a.s.

Terug naar overzicht