Het bestuur van de NVvA roept u op om scripties in te zenden die kunnen meedingen naar de NVvA Scriptieprijs 2018. Dez zal in voorkomend geval worden uitgereikt tijdens de Najaarsvergadering op 22 november a.s. Zie het Reglement voor meer info, dat is te vinden achter het tabblad "bijeenkomsten/activiteiten" op deze website.

Terug naar overzicht