Het bestuur is voornemens om de tweejaarlijkse NVvA-Scriptieprijs weer uit te (laten) reiken tijdens de najaarsvergadering in november 2018. Wilt u meedingen naar deze prijs of wilt u iemand nomineren? Dan verwijzen wij u voor meer informatie graag naar bijgaand Reglement en naar het tabblad bijeenkomsten / activiteiten.
 

Terug naar overzicht