Op 28 maart 2014 is een aantal nieuwe voor het aanbestedingsrecht relevante richtlijnen gepubliceerd.

Richtlijn 2014/23 van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (oftewel: de concessierichtlijn)

Richtlijn 2014/24 van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (oftewel: de klassieke sectoren richtlijn)

Richtlijn 2014/25/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (oftewel: de nutssectoren richtlijn).

De lidstaten hebben tot uiterlijk 18 april 2016 om deze richtlijnen in hun nationale wetgeving te implementeren.

Terug naar overzicht