Op de ledenvergadering op 21 juni 2011 in de Jaarbeurs Utrecht heeft het bestuur de beleidsnotitie 2011-2016  aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. De leden hebben de beleidsnotitie van te voren per e-mail ontvangen om hier kennis van te nemen. De beleidsnotitie is goedgekeurd en aangenomen.

Terug naar overzicht