Zeer gewaardeerd lid,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

NAJAARSVERGADERING (ALV) OP 23 NOVEMBER A.S.

Op 23 november a.s. vindt de najaarsvergadering (algemene ledenvergadering) van de NVvA plaats in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Tijdens deze vergadering wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de vereniging.

De najaarsvergadering zal om 14:00 uur beginnen.

WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING

Aansluitend vindt er een wetenschappelijke vergadering plaats. Het programma is (onder voorbehoud) als volgt:

Toelichting stand van zaken rapportage NVvA-Werkgroep Aanbesteden in het Sociaal Domein. Voordracht traject Beter Aanbesteden door de heer M. Huizing, aanjager van dit traject. Effectieve rechtsbescherming na HR 18 november 2018?

Verdere informatie over het thema en de sprekers zal bij de definitieve convocatie worden gegeven.

AANMELDEN

Graag nodig ik u bij deze uit voor de najaarsvergadering en de wetenschappelijke vergadering op 23 november a.s.

U kunt zich alvast aanmelden via de link. Deelname is enkel voor leden van de NVvA en gratis.

Mocht u zich aanmelden, dan gaan wij ervan uit dat u ook aanwezig zult zijn. Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dat tijdig laten weten (via: aanbestedingsrecht@nysingh.nl), zodat wij de gemaakte reserveringen zo nodig kunnen aanpassen?

De definitieve convocatie met nadere informatie volgt over enige tijd.

Ik hoop u op 23 november a.s. te mogen begroeten.

Hartelijke groet,

namens het bestuur van de NVvA,

Matthijs Mutsaers

Terug naar overzicht