De modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 zijn vastgesteld.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 22 maart jl.

De stukken kunt u hieronder downloaden:

Eigen verklaring aanbestedingsprocedures aanbestedende diensten en toelichtingEigen verklaring aanbestedingsprocedures speciale-sectorbedrijven en toelichtingTerug naar overzicht