Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie opent een onafhankelijk tijdelijk meldpunt. Het meldpunt is bedoeld voor bedrijven die klachten hebben over mogelijke misstanden of integriteitschendingen bij aanbestedingsprocedures van de Nationale Politie, maar die zich niet vrij voelen om dit te melden bij de Nationale Politie zelf. Het meldpunt is er ook voor bedrijven die mogelijke misstanden al hebben gemeld bij de Nationale Politie en niet tevreden zijn over de manier waarop hun melding wordt behandeld.

Het meldpunt is open van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016.

Meldingen kunnen worden gedaan:
• per telefoon: 06-215 607 45 (werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)
• via de email: meldpunt@integriteit-inkoop-politie.nl
• per post:Meldpunt integriteit inkoop en aanbestedingen Nationale Politie, t.a.v. dhr. A. de Jong, Muzenstraat 97, 2511 WB Den Haag

Meldingen worden behandeld door een tijdelijke commissie die speciaal voor het meldpunt in het leven is geroepen. De commissie bestaat uit André de Jong (voorzitter) en Huib van Romburgh.

De commissie adviseert de minister binnen enkele weken wat er zou moeten gebeuren naar aanleiding van de melding. Dit gebeurt na een gesprek met de melder. Waar nodig verzamelt de commissie aanvullende informatie over een melding.

De commissie werkt onafhankelijk van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De commissie is laagdrempelig. Bedrijven kunnen ook contact opnemen als niet zeker is of er sprake is van een integriteitschending. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan. Ook brancheverenigingen kunnen meldingen doen voor of namens hun leden.

bron: rijksoverheid.nl
 

Terug naar overzicht