Mededeling bestemd voor speciale-sectorbedrijven als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 inzake de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel

Terug naar overzicht