Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken hebben enkele fracties de behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Economische Zaken inzake de Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Kamerstuk 32440, nr. 83).

Het volledige document kunt u hier downloaden

Terug naar overzicht