Zie hier de brief van Minister De Jonge d.d. 17 maart jl. inzake aanbesteden in het sociaal domein.

Terug naar overzicht