Op 21 maart jl. is de brief van Minister Kamp gepubliceerd waarin hij reageert op amendementen en vragen naar aanleiding van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Als bijlage bij die brief is een 4e Nota van Wijziging gevoegd. Daarin is de oplossing vervat die de Minister heeft bedacht voor de aanbesteding per 18 april a.s. van diensten die nu nog in de IIB-categorie vallen en na die datum in de nieuwe categorie voor sociale en andere specifieke diensten.

Terug naar overzicht