Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

JAARVERGADERING (ALV) op 24 november a.s.

Op 24 november a.s. vindt de jaarvergadering (algemene ledenvergadering) van de NVvA plaats in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Tijdens deze vergadering wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de vereniging.

Aansluitend vindt er een wetenschappelijke vergadering plaats. Het thema van de wetenschappelijke vergadering verneemt u nog van ons. Het bestuur heeft een aantal deskundige sprekers bereid gevonden om de onderwerpen te bespreken. Tijdens deze vergadering zal er, zoals gebruikelijk, volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en discussie met de sprekers.

De definitieve convocatie, met daarin nadere informatie, volgt nog.

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de NVvA,

Matthijs Mutsaers, secretaris

Terug naar overzicht