Op 21 juni a.s. vindt de jaarvergadering (ALV) plaats in (het Beatrixgebouw van) de Jaarbeurs te Utrecht , aanvang: 14:00 uur. Tijdens deze vergadering zal de voorzitter zijn jaarrede houden en zal het bestuur de leden bijpraten over de stand van zaken binnen onze vereniging. Direct aansluitend vindt een wetenschappelijke vergadering plaats rondom het thema : “Wie hebben toegang tot de aanbestedingsprocedure? Over burgerparticipatie, MKB, sociale ondernemingen, startups en andere nieuwe deelnemers in een veranderende samenleving.” Diverse gerenommeerde sprekers zullen dit thema vanuit verschillende perspectieven belichten. Noteert u deze bijeenkomst alvast in uw agenda. De officiële convocatie (uitnodiging) met stukken en het precieze programma ontvangt u op korte termijn per e-mail.

Terug naar overzicht