Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

JAARVERGADERING (ALV) op 24 november a.s.

Zoals eerder aangegeven zal op 24 november a.s. de jaarvergadering (algemene ledenvergadering) van de NVvA plaatsvinden in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Tijdens deze vergadering wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de vereniging.

Aansluitend vindt er een wetenschappelijke vergadering plaats. Het thema van de wetenschappelijke vergadering verneemt u nog van ons. Het bestuur heeft een aantal deskundige sprekers bereid gevonden om de onderwerpen te bespreken. Tijdens deze vergadering zal er, zoals gebruikelijk, volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en discussie met de sprekers.

De definitieve convocatie, met daarin nadere informatie, volgt nog.

U kunt zich reeds aanmelden voor de bijeenkomst op 24 november a.s. via deze link. Deelname is gratis voor leden van de NVvA.

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de NVvA

Matthijs Mutsaers, secretaris

Terug naar overzicht