Het ministerie van Economische Zaken wil eenieder graag in de gelegenheid stellen zijn/haar mening te geven over de inhoud van het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

Doel van de regeling
Het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 dient ter implementatie van de herziene Europese aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten (richtlijn 2014/24/EU), voor speciale sectoropdrachten (richtlijn 2014/25/EU) en de nieuw geïntroduceerde concessierichtlijn (2014/23/EU). De voorgestelde wijzigingen hebben alleen betrekking op die onderdelen van de Aanbestedingswet 2012 die zien op opdrachten boven de Europese drempelwaarden. De huidige Aanbestedingswet 2012 bevat al een beperkt regime voor concessies voor openbare werken. Met de introductie van de concessierichtlijn wordt één licht regime voor concessies voor werken en diensten geïntroduceerd voor zowel aanbestedende diensten als speciale-sectorbedrijven.

zie verder: http://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetaanbestedingsrichtlijnen

Terug naar overzicht